psychologistica.alle.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
При явяване за психологическото изследване, моля, носете:


- Лична карта – копие и оригинал за справка;

- Копие от свидетелство за управление на МПС, ако има такова,

и контролен талон към него – оригинал и копие;


За лишените от правоуправление водачи:


- Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;

- При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

- Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg