psychologistica.alle.bg

Етапи


Изследването се състои от три части:

І част – Самостоятелно попълване за определено време на тестови методики, изследващи възприятия, внимание, памет, мислене. Попълване на въпросник без засичане на време, изследващ самоконтрол, дисциплинираност, отговорност, самооценка и др.

ІІ част – Индивидуална работа с апарат със звукови и светлинни сигнали за изследване на  реакциите.

ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога.

За всички части на изследването се дават подробни инструкции, а работата с апарата може да бъде упражнена непосредствено преди самия тест.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg