psychologistica.alle.bg

ВАЛИДНОСТПри всяко постъпване на работа като шофьор на таксиметрови автомобили или на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, лицето представя удостоверение за психологическа годност. Удостоверението е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване.

При навършване на 55-годишна възраст шофьорите на таксиметрови автомобили или на автомобили за обществен превоз на пътници или товари е необходимо да притежават валидно удостоверение за психологическа годност и подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение, а при навършване на 65-годишна възраст - на всяка една година!

При отнета шофьорска книжка (по чл. 157, т. 1, буква „а” и чл. 174, ал. 2 от ЗДвП и чл. 343 г. от НК) – удостоверението е валидно 1 година.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg